EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

AYÖP- VI. Arazi Yönetim Çalıştayı

Adil paylaşım ve mutlu insanlar için; Sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” ama nasıl..?

Dünyada yaşanan hızlı kentleşme süreci, doğal kaynakların ve çevrenin kontrolsüz kullanımı ve gelişimi, enerji arayışları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arazilerin rasyonel kullanım ve yönetimini zorunlu hale getirmiş bulunuyor. Bir yandan nüfus hızla artarken diğer yandan bu nüfus için gerekli araziler azalıyor. Özellikle kırdan kente tek yönlü, hızlı ve düzensiz göçler, beraberinde kırsal alanların azalıp yok olmasını getirirken kentsel büyümeyi de menfi yönde etkiliyor.

Bilhassa günümüzde kentsel dönüşüm, plana dayalı kentleşme, taşınmaz değerlemesi, orman vasfını yitiren alanların kullanımı yaşadığımız yüzyılın son çeyreğinde, idarecilerin sürekli üzerinde çözüm aradığı, etkin bir Arazi Yönetim Modeli gerektiren önemli sorunların başında geliyor. 
Tüm bu konulara dair sorunların giderilmesi; sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” sistematiği ile mümkün. Ancak; yönetilebilir, ülkemize özgü bir model nasıl gerçekleştirilebilecek? Bu modelin; teknik, ekonomik ve sosyal boyutları, hangi idari kurumlar ile ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği; giderilmesi gereken soruların, bilinmezlerin; cevapları ve çözümleri tartışılması gereken konuların başlıcalarını oluşturuyor.

VI.Arazi Yönetimi Çalıştayı 23 Mayıs'ta
Kısa adıyla AYÖP, yani Arazi Yönetimi Platformu bu amaçlara yönelik 5 yıldır gerçekleştirdiği Arazi Yönetimi Çalıştayı'nın altıncısını 23 Mayıs'ta Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştiriyor. 

Çalıştayın amacı....
VI.AYÖP Çalıştayın temel amacı; öncelikle ülkemiz adına Arazi Yönetimi gerekliliğini ortaya koyarak; Arazi Yönetimine olan ihtiyaçtan hareketle, konunun teknik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye için bir model oluşturma sürecine katkı vermektir. Bu amaçla çalıştayda; ülkemizde Arazi Yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri ile siyaset ve serbest meslek mensuplarının bir araya gelmesini sağlayarak, getirilerek “Türkiye için Neden Arazi Yönetimi Gereklidir?” sorusunun yanıtı birlikte aranmaya çalışılacaktır.

Çalıştayın kapsamı....
Arazi Yönetiminin kapsamlı olarak ele alınacağı 2 ana panel oturumu ve Arazi Yönetiminde yeni eğilimler gündemli bir forum oturumu düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında ele alınacak temel konu başlıkları şöyle:
✓Arazi Yönetiminin Temel İlke ve İhtiyaçları
✓Türkiye’de Arazi Mevzuatı ve Politikaları
✓Kentsel ve Kırsal Arsa Düzenlemeleri
✓İmar Uygulamaları
✓Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları
✓Kıyı/Havza Alanlarında İmar Uygulamaları

Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)